Koop of schenk 
een boom 
in Antwerpen   

EERSTE AANPLANTINGEN DOOR GROENDIENST VAN ANTWERPEN
De eerste bomen zijn nu trots aangeplant en de Groendienst gaat stug door om alle bomen in Antwerpen een thuis te geven. 
Wie een boom heeft besteld zal per email bericht ontvangen wanneer de boom wordt aangeplant.


Een boom kopen bij Mijn Boom in de Stad brengt ook de doelstelling van 1 Miljoen Bomen voor Vlaanderen dichterbij!

De Verenigde Naties werken wereldwijd aan 13 miljard nieuwe bomen. En wij doen mee!

Zes miljoen Vlamingen gaan voor 1 miljoen bomen in eigen land en 1 miljoen bomen voor de Tropen!

Mijn Boom in de Stad gaat voor extra bomen in Antwerpen

Op vraag van velen zal de actie worden verlengd tot einde maart 2012!


In de zomer van 2010 waren de Antwerpenaars Chris Clement en Francis Thys in Berlijn en waren verwonderd dat deze wereldstad vol bomen stond. Zo ontstond de droom een project uit te werken voor meer bomen in hun stad Antwerpen. Marketingman Peter Jaspers engageerde zich mee en een maand later werd er van start gegaan. Nu zijn alle voorbereidingen getroffen om de droom voor gezondere lucht en een mooier en groener straatbeeld in 't Stad te verwezenlijken.

Burgers kunnen nu al bomen kopen - die dan ook hun naam mogen dragen. 

Bedrijven kunnen dit project sponsoren, en die sponsorgelden zullen met veel liefde worden gebruikt om iedereen bewust te maken van het belang van meer groen en bewuster met elkaar en de stad om te gaan.

Wie graag samen met ons zou meewerken aan het realiseren van dit project, kan zich melden als vrijwilliger.